TRÄLOFTET

Initiativet1_Render_Spridd.jpeg

Spridd har alltsedan starten 2005 i olika projekt undersökt möjligheten att använda trä som alternativ stomme till mer gängse lösningar i stål och betong. Intresset har varit stort men av olika skäl tenderar uppdragsgivare till slut att välja mer beprövade metoder. 2015 inledde Spridd ett fruktbart samarbete med Moelven vid den genomförda ombyggnaden av Arkdes lokaler på Skeppsholmen. Samarbetet fördes vidare i mötet med projektledaren Christian Wandolf som arbetade med ett hus som skulle pröva träbyggande i ett flerbostadshus. Tillsammans har vi utvecklat huset som nu byggs som del av Sveriges bo- och samhällsexpo 2017 i Vallastaden, Linköping. 

De planmässiga förutsättningarna utnyttjades för att maximera antal kvadratmeter för fastigheten. Planförutsättningarna med en dubbelhög bottenvåning möjliggjorde utkragande loftgångar och balkonger av trä som etablerar en sammanhållen karaktärsstark yttre gördel kring hela byggnadskroppen. 

Huset har fyra våningar var av två dubbelhöga med 20 hyreslägenheter och utförs i ett pelar-balksystem med utfackningar i trä. Lägenheterna är små och effektiva och nås från gatan eller från loftgången. 


Mer om projektet Träloftet