Feminist AND SUSTAINABLE URBAN PLANNING

28 – 29 november arrangerar Dome of Visions, Elin Strand Ruin och NCC ett feministiskt stadsplaneringsseminarium. Under dessa två dagar föreläser och debatterar forskare, praktiker, journalister, arkitekter, konstnärer, planerare, beställare och boende kring sociala frågor inom arkitekturen. Är det möjligt att inom den feministiska planeringen utveckla metoder som involverar de boende för att sedan överföra metoderna till en mer konventionell stadsplanering?

Astrid Linnér på Spridd är en av talarna och presenterar bl.a. Spridds arbete med Jubileumsparken i Göteborg, vårt nya projekt tillsammans med Konsthall C i Hökarängen och hur vi utvecklar en metod för hållbar stadsplanering.