LEK PÅ ALLVAR I ÄLGÖ KULTURHUS

IMG_5663-copy.jpg

Älgö Kulturhus återfinns i den nyutkomna boken: Villor - small, medium, large och X-large. Den kombinerade ateljén och villan lyfts fram som en särling inom kategorin Large där annars lyxsegmentet dominerar. Byggd med prefabsystem för hallbyggnader lyckas den åstadkomma en rymlig, lekfull och flexibel boendemiljö för en rekordlåg kostnad. 

Läs mer Älgö Kulturhus

BOMASSAN, EN INVÅNARDRIVEN BOMÄSSA I SÖDERORT

Matdax.jpg

BOMASSAN – en metod för invånardriven bomässa i Söderort.

Bomassan är ett samarbetsinitiativ mellan Spridd, Hökarängens Stadsdelsråd, Konstfrämjandet och Konsthall C för att visa på en ny riktning för Stockholms stadsutveckling.

Med Bomassan skapar vi ett positivt och proaktivt samtal som kan ligga till grund för nya visioner för hur en stad utvecklas tillsammans med dess medborgare. En viktig del i Spridds metodutveckling handlar om att integrera sociala frågor som en given del i stadsutveckling och i Söderort arbetar vi nu med att pröva och utveckla detta i formen av bomässan som kan peka ut, samla och förmedla idéer, processer och möjligheter. 90% av den framtida staden är redan byggd. Den nya staden utvecklas med mer djupgående kunskap och i nära dialog med såväl den stad vi har som de som bor och verkar där. Det handlar om att ta vara på allt det positiva som finns och bygga vidare på och förädla detta.

Hur kan man förtäta och länka samman söderort med ett ökat antal invånare, bygga gemenskaper och bevara de unika boendekvaliteter som kännetecknar en luftig, grön förstadskaraktär?


Bomassan i Hökarängen – ett pilotprojekt

Inflyttningsfest nu på lördag 18/11 på torget i Hökarängen!

Bomassan i Hökarängen pågår under 2017 - 2018 och omfattar en rad samskapande delar mellan konstnärer, politiker, forskare, stadsplanerare, byggbolag och medborgare redan från start och fram till projektets slutfas och består av en rad delprojekt.

Spridd driver arbetet med ”Centrumtorget”, en tillfällig scenografisk installation på torget i Hökarängen. Centrumtorget blir en inbjudande mötesplats och kommunikationsnod med b.la föreläsningar, workshops, utställningar och debatter kopplade till Bomassan. Iscensättningen kompletterar, synliggör och använder sig av befintliga publika funktioner på torget såsom trappor, bassäng, skärmtak, skyltlägen mm. Vi skapar ett vardagsrum utomhus, en konsthall utan tak, en tankesmedja och en forskningsplats. Centrumtorget blir en plattform för att påvisa och skapa möten mellan olika aktörer och visioner inom stadsplanering idag. Ett antal olika aktörer, både lokala och utifrån, kommer att delta i utställning, debatt, matlagning mm.

 

Läs mer:

INBJUDAN TILL INFLYTTNINGSFEST

BOMASSAN

Facebook

Instagram

 

VÄV SNART KLART I NORRKÖPING

Foto: Mikael Olsson

Foto: Mikael Olsson

Det tar tid att bygga hus…….. men snart är bostadshuset VÄV i Norrköpings industrilandskap klart. Projektet utsågs 2013 som vinnare i MIPIM Architectural Review Future Project Award och under våren 2018 flyttar hyresgästerna in. 

Läs mer på hemsidan Väv Trehörninghen

SPRIDD VINNER TRÄHUSTÄVLING FÖR REINHOLD GUSTAFSSON I ESKILSTUNA

1. Spridd Nyvaket.jpg

Med förslaget Sfinx utses Spridd till vinnare i bostadsutvecklaren Reinhold Gustafssons tävling om nya bostadshus i Munktellstaden, Eskilstuna.

Juryns motivering

“Sfinx är det förslag som vi tycker bäst relaterar till sin kontext, den historiska miljön. Man kan läsa av i fasad att det är ett nytt hus i området, samtidigt som det samspelar väl med övriga Munktellstaden. Man har på ett fint sätt arbetat in trä som en del av arkitekturen men lyckas ändå skapa en bra och gedigen tegelarkitektur.”

Tävlingsvinsten innebär att Spridd utökar sitt engagemang i Eskilstuna i en expansiv fas i stadens historia. Inom ramen för stadsläkningsprojektet arbetar kontoret på uppdrag av plankontoret med utbyggnadsplanen av 60-talsbebyggelsen i Årby Norra. Det är två väldigt olika områden. Munktellstaden från sekelskiftet 1900 och Årby Norra från miljonprogrammet är bägge resultatet av expansiva perioder i Eskilstunas historia där vår tids utmaning är att hitta lösningar för att integrera ny och befintlig bebyggelse till en ny helhet.

Hur kan ett uttryck, en skala och en materialitet som konstruerades i ett annat sammanhang transformeras till dagens stad och bostadsarkitektur? I gestaltningen av kvarteret Nyvaket manifesteras denna utmaning genom att ge byggnadselement i den omgivande industriarkitekturen ett tydligt eko i det samtida förslaget.

Huset innehåller tre olika bostadstyper som repeteras våningsvis. Dessa tre staplade lägenhetstyper med tydliga egna kvaliteter drar fördel av sina olika lägen mot gata, mot himmelen och i husets mitt. Inte minst ger lösningen med en mezzaninvåning på entréplanet en generös lägenhet även på markplan som har entréer från gatan.

Projektets förutsättning var att trä skulle användas som stommaterial. I projektet framhävs träet i indragna och utskjutande delar genom tegelytas sammanhållande yta. Det stora centrala balkongpartiet är helt byggt i trä som en träask vilandes i en fördjupning i tegelmuren med balkongfronter och sidostycken i massivträ. Trä används även i hanteringen av fönsterparti mot gata med utanpåliggande stående lameller som etablerar ett insynsskydd.

Ett tydligt signum för Munktellstaden är det vackra röda teglet. Det finns en tydlig historisk berättelse som följer med produktionen av det röda teglet som förslaget knyter an till, t ex i form av återbruk av tegel i utvalda delar av tegelmurar exteriört. Tillsammans med undervisning vid hantverksskolor kan projektet bjuda in till samarbete med studenter från yrkesskolor. Genom sittvänliga murar intill lägenhetsentréer, huvudentré, gårdsentré och cykelangöring tillför byggnaden på gatunivå en serie publika möbler som understödjer den sociala kontakten i kvarteret.

 

Läs mer om projektet Sfinx

TÄVLINGSMASKINEN RULLAR - SFINX VINNARE I ESKILSTUNA

IMG_0235_bearbetad.JPG

Spridd utses till vinnare i inbjuden tävling arrangerad av bostadsutvecklaren Reinhold Gustafsson för bostadsprojektet Sfinx i kvarteret Nyvaket. Det gläder oss att kontorets nya tävlingsstrategi faller väl ut där vi turas om att leda teamet. Under Jakob Wiklanders ledning vann kontoret för två veckor sedan tävlingen om ombyggnad av St Paulskyrkan för Stockholms stadsmission. I Eskilstuna bars ansvaret med framgång av Aron Fidjeland. Arbetet med att realisera projektet inleds inom kort. Vi ser fram emot fler tävlingar och fler som leder teamet.

Juryns motivering
"Sfinx är det förslag som vi tycker bäst relaterar till sin kontext, den historiska miljön. Man kan läsa av i fasad att det är ett nytt hus i området, samtidigt som det samspelar väl med övriga Munktellstaden"

Läs mer om projektet Sfinx

Spridd are the Winners of St Pauls Architecture Competition

1.jpg

Spridd utses till vinnare av Stockholm Stadsmissions arkitekttävling för S:t Pauls kyrkans framtid med sitt bidrag "Två torg". Arbetet med att projektera och genomföra tävlingsbidraget kommer att inledas inom kort.

Juryns motivering
Förslaget "Två torg" hanterar koppling till staden, entrésituation, inre organisation samt rumsuppfattning på ett mycket övertygande sätt. Uppgiften att förmedla ett intryck av välkomnande och inkluderande har förslagsställarna lyckats lösa, såväl exteriört som interiört. Husets inre kvalitéer lyfts fram och förstärks liksom den öppna tillgängliga plats som skapas i Mariatorgets sydvästra hörn.
Förslaget uppvisar kompetens och lyhördhet mot staden och befintlig byggnad.

Läs mer om projektet St Paul

WELCOME FANNY OCH WINNIE!

Fanny Winnie.jpg

Spridd växer och under hösten har vi fått två nya medarbetare. 

Fanny Zu Knyphausen kommer senast från CoDesign där hon jobbat med en serie ombyggnationer av viktiga offentliga byggnader som tex ABF huset på Sveavägen och Lidingö stadshus. Fanny har sin examen från Arkitekturskolan KTH.

Winnie Westerlund har tagit sin utbildning vid Bergen Arkitekthøgskole, där hon även jobbat ett år som assisterande lärare. Under studierna har hon även varit hos Raumlabor Berlin som praktikant. Winnie har tidigare studerat möbelsnickeri- och möbeldesign i Dalsland och jobbat med Teater-scenografi och Opera-rekvisita i Bergen och Berlin. 

The wooden box house at Vallastaden housing expo

Traloftet-SPRIDD-©MikaelOlsson3862b-2.jpg

Vallastaden 2017 is a housing expo presenting new ideas for future housing in Linköping Sweden. With the project “The Wooden box house”, the Swedish architecture office Spridd provides an answer to a number of challenges in today’s building industry. The request to build sound and economically sustainable dwellings in renewable materials is a global challenge. Sweden, being a country of endless forests, has the capacity and knowledge in developing techniques in multi-story buildings in wood.

Spridd’s six-story building contains compact duplex flats both on the ground level and on the top floor creating the particular appearance of a belt of generous balconies stretched all around the building. The balconies give access to compact and flexible double-sided flats and become a social meeting place for the residents. In total there are 20 apartments between 37,1m2 – 57,3 m2. With a rational system of beams and columns, the building process is fast and efficient, using the surrounding balconies both as access platforms during the construction and easy access for future maintenance of the wooden façade. The use of wood is present everywhere and provides a soft and welcoming atmosphere in both exterior and interior. In a few years time all exterior wooden surfaces will have gained a grey and matt subtle texture.      

The technique to develop large-scale structures in wood has finally reached a level where it can compete with steel and concrete. The Expo Vallastaden 2017 presents a number of housing projects in wood and could possibly make a historical mark in this development.

 

Location: Vallastaden, Linköping
Type: Residential building
Year: 2017
Client: BoPro
Project Manager: Christian Windolf
Team: Ola Broms-Wessel, Klas Ruin, Ann Bexelius, Dajana Hercigonja Pudak, Jakob Wiklander
Framework: Moelven
Area: 1200 m2
Foto: Mikael Olsson


WELCOME HANIEH, ARON OCH ABDALLAH!

Spridd växer och under våren har vi fått två nya medarbetare och en praktikant.

Hanieh Heidarabadi kommer senast från TEA och har även en deltidstjänst som lärare vid Arkitekturskolan KTH. Hon har kompletterat sin arkitektexamen med studier på Konstfack i Stockholm samt konstakademin i Köpenhamn med fokus på möbeldesign och inredningsarkitektur samt praktiserat på OMA i Rotterdam. Hon har samtidigt varit verksam som designer och producent för egen verksamhet och ArchfilmSthlm, en plattform för utforskande av samtida kopplingar mellan arkitektur, film och samhälle. Just nu medverkar hon i utställningen Nordiskt ljus på Nordiska museet i Stockholm. Hanieh började på Spridd i maj.

Aron genomförde sin arkitektutbildning vid KTH, Universität der Künste i Berlin, samt konstakademin i Köpenhamn. Sedan sin examen i Stockholm våren 2015 har han arbetat på det unga framgångsrika arkitektkontoret Norell/Rodhe där han tillsammans med dem vunnit flera internationella arkitekttävlingar samtidigt som han har bedrivit egen arkitektverksamhet. Aron har även arbetat med tävlingar och tidiga skeden hos Marge arkitekter. Parallellt med dessa engagemang har han sedan sin examen drivit egen verksamhet inom utställningsarkitektur, scenografi och offentlig gestaltning. Aron har även haft uppdrag som gästlärare och kritiker på Konstfack och Arkitekturskolan KTH. Aron började på Spridd i maj.

Abdallah Dahir är arkitekturstudent med kandidatexamen från Kairo och genomför sin praktik på Spridd under 2017. Abdallah inledde sin praktik i februari och har bland annat bidragit i det pågående arbetet med ny moské i Rinkeby.

 

PLANUPPDRAG FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

Spridd arbetar på uppdrag av Eskilstuna kommun med ny detaljplan samt kvalitetsprogram för utbyggnaden av miljonprogramsområdet Årby Norra. Kommunen har högt satta ambitioner om är att forma en ny stadsplan som kompletterar och integrerar ny och befintlig bebyggelse till en sammansatt helhet. Spridd har deltagit från start med urval av byggherrar.