Spridd´s new office

Efter 12 år l mjölkbutiken på Körsbärsvägen har vi nu flyttat till lokaler att växa i på Åsögatan 169. 
Räkna med kalas till våren! 

Winner of the ÅRETS BÄSTA RENOVERINGSPROJEKT

Fittja Peoples Palace tog hem första pris i SABO tävlingen.   Juryns motivering: "Projektet har på ett innovativt och verklighets anpassat sätt bildat en användbar modell för företagets, och inte minst resten av Sveriges, fortsatta renoveringsprogram för liknande områden. Med boende i centrum har projektet tagit sin utgångspunkt i de boendes förutsättningar och engagemang. I arbetet finns en tillbakablick på miljonprogrammets kvaliteter som företaget har byggt vidare på."  Det prisbelönade pilotprojektet är avslutat och arbetet har inletts med ett tioårigt långt åtagande att tillsammans med NCC renovera samtliga byggnader i Fittja samt utveckla hela stadsdelen.   Läs mer om projektet Fittja People´s Palace

Fittja Peoples Palace tog hem första pris i SABO tävlingen. 

Juryns motivering: "Projektet har på ett innovativt och verklighets anpassat sätt bildat en användbar modell för företagets, och inte minst resten av Sveriges, fortsatta renoveringsprogram för liknande områden. Med boende i centrum har projektet tagit sin utgångspunkt i de boendes förutsättningar och engagemang. I arbetet finns en tillbakablick på miljonprogrammets kvaliteter som företaget har byggt vidare på."

Det prisbelönade pilotprojektet är avslutat och arbetet har inletts med ett tioårigt långt åtagande att tillsammans med NCC renovera samtliga byggnader i Fittja samt utveckla hela stadsdelen. 

Läs mer om projektet Fittja People´s Palace

Fittja People´s Palace nominated for Årets bästa renoveringsprojekt

Det är med glädje vi kan offentliggöra att vårt projekt Fittja People’s Palace är ett av tre nominerade projekt till SABO-utmärkelsen ”Årets bästa renoveringsprojekt”.

Renoveringen omfattar en byggnad på Krögarvägen i Fittja med 72 lägenheter med stambyte, energiförbättrande åtgärder och förbättring av gemensamma ytor som genomförts med kvarboende. Avsikten är att utveckla en metod som ska kunna tillämpas på hela Fittja men även andra områden på sikt.

En nyckelfråga i samband med renoveringar är att väga åtgärderna mot hyreshöjningar för de som redan bor i området. Målsättningen är att bevara, återskapa och bygga vidare på det som var bra när området byggdes, laga det som behöver åtgärdas och tillföra kvalitéer som ökar tryggheten i hus och område. För Fittjas del handlar det även om att utveckla hela bostadsområdet och inte bara en renovering av husen.

Spridd och NCC i samarbete vann tävlingen Nordic Built Challenge 2013 och har därefter i ett partneringsamarbete med Botkyrkabyggen genomfört pilotprojektet på Krögarvägen. Vi känner oss stolta över vad vi har åstadkommit och nu återstår att se om juryn blir lika förtjusta i projektet som vi!

Årets bästa renoveringsprojekt!

Läs mer om projektet Fittja People’s Palace

SPRIDD ÖNSKAR ER ALLA EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

nyhetsbrev-jul-1612021_ps1.jpg

2016 har gått i byggandets tecken. Vi ser tillbaka på ett år där idéer som utvecklats under många år materialiseras i flera pågående byggnationer som blir färdigställda under 2017. 
Under året har vi vuxit som kontor och i februari flyttar vi in i nya större lokaler på Åsögatan 169. Vårt arbete med bostadsbyggande och stadsplanering som pågått länge uttrycker sig i projekt, forskning, utställningar och publikationer.

Centrala projekt som kommer färdigställas under 2017 är bland annat det prisbelönade bostadshuset Väv i Norrköping, kv Initiativet 1, ett flerbostadshus helt i trä i Vallastaden till Linköping Bo 2017, fortsatt arbete i Frihamnen i Göteborg och utvecklingen av en moské i Rinkeby. Pilotprojektet Fittja Peoples´s Palace för Botkyrkabyggen är nu färdigställt och tillsammans med NCC har vi fått ramavtal för att utveckla hela Fittja och i grannstadsdelen Alby fortsätter samarbetet med Mitt Alby med utvecklingen av Albyberget.  

För er som ännu inte sett bostadsutställningen Bo.Nu.Då på Arkdes finns det en sista chans fram t.o.m 14 januari.

Vi riktar ett stort tack till alla samarbetspartners, uppdragsgivare och vänner och ser fram emot 2017 tillsammans.

TRÄLOFTET

Initiativet1_Render_Spridd.jpeg

Spridd har alltsedan starten 2005 i olika projekt undersökt möjligheten att använda trä som alternativ stomme till mer gängse lösningar i stål och betong. Intresset har varit stort men av olika skäl tenderar uppdragsgivare till slut att välja mer beprövade metoder. 2015 inledde Spridd ett fruktbart samarbete med Moelven vid den genomförda ombyggnaden av Arkdes lokaler på Skeppsholmen. Samarbetet fördes vidare i mötet med projektledaren Christian Wandolf som arbetade med ett hus som skulle pröva träbyggande i ett flerbostadshus. Tillsammans har vi utvecklat huset som nu byggs som del av Sveriges bo- och samhällsexpo 2017 i Vallastaden, Linköping. 

De planmässiga förutsättningarna utnyttjades för att maximera antal kvadratmeter för fastigheten. Planförutsättningarna med en dubbelhög bottenvåning möjliggjorde utkragande loftgångar och balkonger av trä som etablerar en sammanhållen karaktärsstark yttre gördel kring hela byggnadskroppen. 

Huset har fyra våningar var av två dubbelhöga med 20 hyreslägenheter och utförs i ett pelar-balksystem med utfackningar i trä. Lägenheterna är små och effektiva och nås från gatan eller från loftgången. 


Mer om projektet Träloftet

Feminist AND SUSTAINABLE URBAN PLANNING

28 – 29 november arrangerar Dome of Visions, Elin Strand Ruin och NCC ett feministiskt stadsplaneringsseminarium. Under dessa två dagar föreläser och debatterar forskare, praktiker, journalister, arkitekter, konstnärer, planerare, beställare och boende kring sociala frågor inom arkitekturen. Är det möjligt att inom den feministiska planeringen utveckla metoder som involverar de boende för att sedan överföra metoderna till en mer konventionell stadsplanering?

Astrid Linnér på Spridd är en av talarna och presenterar bl.a. Spridds arbete med Jubileumsparken i Göteborg, vårt nya projekt tillsammans med Konsthall C i Hökarängen och hur vi utvecklar en metod för hållbar stadsplanering.

Renovering från insidan - Spridd på jakt efter miljonprogrammets DNA

NCC med Spridd som programarkitekt har vunnit upphandlingen för renovering av hela Botkyrkabyggens bestånd I Fittja. Området ska nu förnyas utifrån de boendes behov. Ramavtalet löper over 6-8 år och är ett av de större renoveringsavtal som hittills slutits om renovering och förnyelse inom Miljonprogrammet.

Allmännyttan står inför en stor renoveringsutmaning där hundratusentals lägenheter behöver renoveras över hela landet. Ramavtalet med Botkyrkabyggen omfattar upprustning av ett område med 1 300 lägenheter i Fittja, Botkyrka kommun.

Fittja ritades av arkitekterna Höjer och Ljungkvist och stod inflyttningsklart med egen tunnelbanestation 1972 i slänten ner mot Fittja äng och Mälaren. Projektet var för sin tid ett visningsexempel på ny byggnadsteknik med robusta och exklusiva materialval och nya flexibla lösningar för lägenheternas utformning.

Spridd och NCC har tagit fram nya metoder och analysverktyg som tex Miljonprogramsklockan som bryter ner frågeställningen i delar för att motverka efterfrågan på “stora lösningar”. Istället är det många mindre strategiska lösningar som sammantaget möjliggör en genomtänkt och ekonomisk renovering.

En nyckelfråga i samband med renoveringar är att väga åtgärderna mot effekten på hyran för de som redan bor i området. Målsättningen är att bevara och återskapa det som var bra när området byggdes, laga det som behöver åtgärdas och tillföra kvalitéer som ökar tryggheten I hus och område. För Fittjas del handlar det även om att utveckla hela bostadsområdet och inte bara en renovering av husen.

Spridd och NCC i samarbete vann tävlingen Nordic Built Challenge 2013 och har därefter i ett partnering-samarbete med Botkyrkabyggen genomfört pilotprojektet på Krögarvägen 2.

“Vi är väldigt glada över att samarbetet med Spridd nu fortsätter i Fittja. Tillsammans har vi genomfört pilotprojektet och nu ser vi fram emot att ta arbetet vidare med hela Botkyrkabyggens bestånd I Fittja” säger Madeleine Nobs, chef för Hållbar renovering på NCC.

 

Läs mer

NCC: Renovering för folket
Botkyrkabyggen: Renovering av Krögarvägen 2
Beyond construction: Renovera - mycket mer än tätskikt, skruvar och muttrar

Lär mer om projektet:
Fittja People's Palace

Spridd at The Gothenburgs City Triennale

1_Flygfoto   necklace_nyhet.jpg

Jubileumsprojektet Göteborgs Stadstriennal skapar öppna forum kring stadsutveckling med lokal och global inspiration. Göteborgs Stad samverkar 2016 med Bokmässan där en stor satsning på temat ”staden” är nytt för i år. 

På Göteborgs Stadstriennal 2016 kommer för första gången gestaltningsförslagen presenteras för den del av Jubileumsparken i Frihamnen som ska vara klar till 2021. På plats finns representanter för Spridd, Topotek1 och Atelier Le Balto som ingår i de tre konsultgrupperna som Göteborgs Stad har anlitat för uppdraget.

- Jubileumsparken 2021
torsdag 22 september 15:00, scen:Staden

Spridd + Lovely Landskap + Studio Elin Strand är ett av de tre internationella team som tom 2021 kommer att arbeta med gestaltning av process och rum i Jubileumsparken. Teamet presenterar och diskuterar förslaget ”Kretsloppsparken" på Göteborgs bokmässa torsdag 22 september 15:00.
Göteborg växer vidare i Frihamnen och staden etablerar Jubileumsparken som blir en ny mötesplats där staden möter vattnet. Processen betonar den gradvisa framväxten, där prototyper testas och där det slutgiltiga resultatet inte är givet.

Medverkande:       Ia Kjellsdotter och Anna Tidefelt, Jubileumsparkens parkråd
                              Klas Ruin, Spridd, Veronique Faucheur, Le Balto, Martin Rein-Cano, Topotek 1
Moderator:            Kristoffer Nilsson, processledare, Jubileumsparken


- Do it yourself
lördag 24 september10:00, scen:Staden

Byggemenskaper är ett sätt att bygga som börjar i medborgarnas egen vilja att driva bostadsprojekt. I en byggemenskap går människor ihop och planerar, låter bygga och använder ett hus. I boken Byggemenskaper - handbok om att bygga tillsammans spikar författarna upp ett manifest för vad byggemenskaper kan innebära för medborgare men också för staden.
Denna presentation är i samband med lansering av nya boken Byggemenskaper- handbok om att bygga tillsammans utgiven av Arkitektur förlag i samarbete med Spridd.

Medverkande:        Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborg, och Pernilla Ottosson,  
                               Byggemenskapledare Inobi
Moderator:             Ola Broms Wessel, Spridd redaktör för boken Byggemenskaper

Se program för Göteborgs Stadstriennal

Spridd at the Business Arena 2016

Framtidens bostadssamhälle
Föreläsare: Ola Broms Wessel, grundare, vd, arkitekt SAR/MSA

Socialt och grönt så klart men hur definierar vi egentligen en långsiktigt hållbar stad? Bostadsbehovet är skriande på alla nivåer på samhällsskalan och då vill man gärna skynda. Inget nytt miljonprogram skanderas dock av de flesta men hur tar man rätt beslut när byggtakten ändå förväntas nosa på nivåerna under 60- och 70-talet. Det finns också sociala utmaningar när gammalt och nytt ska stå sida vid sida och centrum och periferi länkas samman. Om vi för en stund bortser från frågor som hyresnivåer, reavinstskatter, markpriser med mera och i lite friare form utgår från ett Sverige där alla ska känna sig välkomna, hur ska vi resonera i planering och utformning av våra bostadsområden? Thomas Mores Utopia är trots namnet kanske inget att sträva efter, men hur skulle vår egen bostadsutopi kunna se ut?

Tema: Bostad
Moderator: Anna Bellman
Expertkommentator: Stefan Attefall, tidigare civil- och bostadsminister
Plats: Seminarium 3

Läs mer om Business arena STHLM 2016

BOKRELEASE – BYGGEMENSKAPER

bygg_omslag.gif
Byggemenskaper_5-08_150dpi+OBW+11.jpg
Byggemenskaper_5-08_150dpi+OBW+26.jpg

Spridd + Arkitektur förlag är stolta att meddela att boken Byggemenskaper kommer att lanseras på Göteborgs bokmässa 2016, lördag 24 september 10:00. 

Event: Bokmässan Göteborg
Medverkande: Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborg, Pernilla Ottosson, Byggemenskapledare Inobi
Moderator: Ola Broms Wessel, redaktör för boken Byggemenskaper


Hur ska människor kunna få mer makt över utformningen av sitt boende och hur kan vi öka mångfalden av byggprojekt i staden? Byggemenskaper är ett svar på detta som kan ge både billigare, effektivare och miljösmartare boendealternativ. En byggemenskap är alltså en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad. Genom att vara med i en byggemenskap och delta i alla de processer som det inbegriper, får gruppen en ökad kunskap och engagemang i många av samhällsbyggets grundläggande frågor. Det här är något som skett på många håll i andra länder och blivit en naturlig del av stadsbyggandet, ett sätt att vara med och bygga ett drömboende inte bara till sig själv utan också till och tillsammans med andra.

I boken hörs röster som beskriver vad byggemenskaper kan innebära för enskilda medborgare men också för staden. Det ges även en historisk bakgrund och nutida exempel från föregångslandet Tyskland. Dessutom presenteras svenska projekt, till exempel: Urbana villor i Malmö, Kumlet på Brännö, ekobyn i Kärrtorp och kollektivhuset Färdknäppen på Södermalm i Stockholm.

Boken kommer att finnas i Malmö den 30 september på Stadsarkitektdagen och i Stockholm senare under hösten.


Byggemenskaper: Ola Broms Wessel och Hasse Hedstreöm (red.)
Språk: Svenska
Formgivare: Martin Frostner
Förlag: Arkitektur
ISBN: 978-91-86050-96-2

Vad kan en attefall?

IMG_4379.JPG

Den befintliga villan i tegel från 50-talet är placerad på en brant södersluttning med utsikt över Värtan. Utbyggnad av hus och tomt sker i tre etapper. Den första etappen är en mindre bostad (attefall) mot vägen som i sin gestaltning ansluter till huvudbyggnaden samt möjliggör en förstoring av tomten i söder med generösa stenlagda terrasser på byggnadens tak och nya stenlagda trappor i bergslandskapet. 

Mer om projektet Villa H

PÅGÅENDE BYGGNATION I NORRKÖPING

Bostadshuset ”Väv” utpekades i november 2012 som vinnare i en markanvisningstävlingen arrangerad av Norrköpings kommun och tilldelades 2013 första pris i Architectural Review Future Project Award inom kategorin flerbostadshus. Huset byggs på en hörntomt i ett triangulärt stadskvarter i Norrköpings industrilandskap. Med sin utformning skapar huset ett torg i det täta stadslandskapet där tre gator möts.
Bygget är nu igång och stommen rest. 

Mer om projektet Väv Trehörningen

Welcome Gustaf!

download.jpeg

Vi välkomnar Gustaf Assjer Tham till kontoret. Gustaf har efter avslutad arkitektutbildning från Konstakademins arkitekturskola i Köpenhamn arbetat som projekterande arkitekt i 5 år. Närmast kommer Gustaf från Andersson-Arfwedson arkitekter och innan dess Fidjeland Arkitektkontor med ett fokus på bostadsbyggande. Han har samlat stor erfarenhet inom projektering med flertalet uppförda bostadsprojekt i bland annat Sollentuna och Uppsala och även haft en aktiv roll i tidiga skeden i såväl stadsplanerings- som bostadsprojekt. Med Gustaf i den växande Spridd-familjen förstärker vi vår kunskap inom projektering och bostadsbyggande.

Välkommen Gustaf!

Konsten att hitta hem

Konsten att hitta hem.jpg

Välkommen till utställningen K2, där tolv ungdomar från Fittja gjort en konstnärlig tolkning av sitt framtida Fittja. Fittja är annorlunda idag än vad det var när det skapades för 50 år sedan. Vad är Fittja om 50 år?

Spridd, Botkyrkabyggen och NCC arbetar tillsammans med att renovera och förnya Fittja. Inför renoveringen har vi studerat Fittjas historia, hur stadsdelen och de enskilda husen var planerade från början och hur saker förändrats med tiden.  När husen byggdes på 70-talet var de ett föregångsexempel. När vi nu renoverar vill vi varsamt laga vad som är slitet och förbättra de gemensamma utrymmena.

Men det är inte bara ett byggprojekt utan vi vill vara med och utveckla Fittja tillsammans med de som bor här. Därför har vi tillsammans med konstnären Saadia Hussain och tolv Fittjaungdomar skapat detta projekt där vi utforskar framtidens Fittja.


Invigningen av K2 äger rum den 5 juni 2016
Plats: Krögarvägen 2, Fittja
Tid: 11-13

 

Mer om Konsten att hitta hem

Mer om Fittjafestivalen

Nytt moskéuppdrag

Spridd har inlett arbetet med utveckling av ny moské för Bosnisk-islamiska församlingen. Församlingen äger idag fastigheten på Frodevägen 8 i Bromsten och vill utveckla den befintliga fastigheten i etapper.  

Arbetet planeras att ske stegvis där det omedelbara behovet av större lokaler löses genom tillfälliga byggnationer varefter planeringen av tillbyggnad och eventuell framtida påbyggnad inleds. Fastigheten på Frodevägen ligger väl tillgänglig från Ulvsundaleden intill en industrifastighet och det större villaområdet i Bromsten.

Uppdraget är Spridds andra moskéuppdrag och bägge ligger geografiskt på nära avstånd från varandra i nordvästra Stockholm och bägge har funnit möjliga platser på tomter intill större trafikleder. 

 

Nya medarbetare sökes!

Nya medarbetare sökes foto.jpeg

Spridd är ett arkitektkontor som arbetar i ett fält mellan forskning och projekt. Fokus är processen vid om- och nybyggnad av miljöer i förändring, från interiörer till stadsdelar. Kontoret har vunnit en serie tävlingar och fått nya projekt inom bostadsbyggande, utställningar, ombyggnad av miljonprogrammet och publika byggnader och behöver därför förstärka teamet med ytterligare tre medarbetare.

Vi söker:

– Handläggande arkitekt: Utbildad arkitekt med minst 5 års arbetslivserfarenhet med god gestaltningsförmåga, brett intresse för samhällsanalys och vana att driva projekt. Du har erfarenhet som handläggare inom nyproduktion av flerbostadshus eller projekt av motsvarande komplexitetsgrad. Meriterande är också erfarenhet av projektering i ArchiCAD.

– Arkitekt med tre års erfarenhet: Utbildad arkitekt med minst tre års erfarenhet med god gestaltningsförmåga. Du är kommunikativ i ord, ritning och bild och vill gärna arbeta med en variation av projekt i olika skeden och storlek. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ArchiCAD.  

– Nyexaminerad arkitekt: Utbildad arkitekt med stort intresse för arkitektur i alla skeden i arbetsprocessen. Du har praktiserat under studierna och kan beskriva och visualisera idéer i ord och bild, både digitalt och för hand. Kunskaper i ArchiCAD är meriterande.

 

För ytterligare information kontakta: Klas Ruin på +46 733 50 3029

Skicka din ansökan senast den 15 juni, portfolio samt referenslista till:

jobb@spridd.se

 

Fiktionens arkitektur - material och hantverk

I vår tid har viljan att sinnliggöra det förflutna blivit allt större. Historien ska nu både kännas och upplevas, och tendensen kan skönjas i framgångsrika tv-program som Historieätarna, i den välbesökta medeltidsveckan på Gotland och inom litteraturen där den historiska romanen når stora försäljningsframgångar. För många barn är t.ex Hogwarts skola för häxkonster en självklar referens för hur en skolmiljö kan se ut där mötet mellan magi och historisk arkitektur gifter sig med vår tids önskan om att förena högteknologi och fantasi.  Inflytandet från produktionen av arkitektur i fiktionens värld växer för var dag. Det skapar drömmar om hus hos oss alla som kan se annorlunda ut än det mesta som byggs idag.

När vi inledde vår verksamhet för 10 år sedan valde vi namnet Spridd för att benämna en önskan att söka uppdrag i kanten av arkitekturfältet, bortanför ett centrum styrt av begränsande konventioner där vi upplevde att en så stor del av arkitekturen formas.  Den önskan har givit oss uppdrag som t.ex Älgö Kulturhus som kombinerar privatvillan med den öppna institutionen, en moské för en somalisk församling i Rinkeby, ett flertal stora utställningsuppdrag där komplexa historiska skeden ska gestaltas samt uppdrag för processindustrin. Inte minst återfinns uppdragen inom utvecklingen av miljonprogrammet som idag är en växtbädd för nytänkande inom samhällsutveckling.

För tre år sedan mötte vi Björn Sundeby, en beställare med en stark vision om att skapa ett nytt kontor för sin framgångsrika IT- verksamhet i hans barndomsstad Växjö nära domkyrkan. Han var mycket intresserad av och påläst om det sena 1800-talets arkitektur och idégivare till projektet. Här skulle framtidens digitala produkter utvecklas i en arkitektur från det sena 1800-talet, en vision om ett kreativt möte mellan framtidens kunskapsproduktion och historisk arkitektur. 

Uppdraget låg helt klart i kanten av ett gängse arkitekturfält och var ett uppdrag som skulle leda kontoret in på en ny forskningsresa.  Vi antog utmaningen efter att vi förstått att här fanns en genuin önskan att utforska inte bara en bild av arkitektur från en historisk epok utan även att gå på djupet in i hantverket från tiden och söka vägar i vår samtid att lösa detta med hög kvalitet. 

Det sena 1800-talet kännetecknas av en önskan att bryta sig loss från den tidens uppfattning om stelnande konventioner och dogmer. Intresset var stort för ett eklektiskt synsätt med önskan att skapa en arkitektur som stimulerade fantasin, en medvetet komplex arkitektur där spänningen låg i mötet mellan olika influenser. Utmaningen har varit att skaffa oss en förståelse för det sena 1800-talets språkvärld och den grammatik och vokabulär som bygger upp fasader och dess relation till interiören. Arbetet har givit oss en fördjupad förståelse för produktiva speglingar mellan vår egen tid och perioden innan 1900-talets inträde.

Byggnader av hög och robust teknisk kvalitet har en mycket lång livslängd och vår byggda värld kommer alltid att bestå av en blandning av stilar från olika epoker. Arkitekturen är unik i det att vi bokstavligen lever i arvet från en annan tid, en miljö som ständigt har en dörr öppen till historien. Vi räknar med att stilar kommer att förändras bara under den tidsperiod vi själva är verksamma i. Vår inställning som arkitekter är därför att, om ett projekt har en hög ambition om att bygga med kvalitet som kan ge ett bestående resultat så vill vi vara med och förvalta den trots ett utförande bortom stil och konvention. 

Projektet väcker starka reaktioner från många skilda håll, en debatt vi ser fram emot att delta i. Debatten är angelägen och livgivande för att utveckla den byggda miljön och arkitekturprofessionens ramar.

Projektet är uppdelat i två delar. Sigfridshäll innehållande kontor och restaurang är på ca 7000 kvm och Byggmästaren som innehåller bostäder, butiker och kontor är på ca 14 000 kvm. Planprocessen för Sigfridshäll är i granskningsskede och för Byggmästaren samråd. Fasaderna planeras med kalksten från Öland och Europa. Kontakt har etablerats med utbildningar och expertis inom olika hantverksslag. 

 

Läs mer om projektet Sigfridshäll och Byggmästaren

Relaterade artiklar:

SvD, "Provokation" när 1800-talspalats byggs i Växjö

Smålandsposten, 

 

Pressmeddelande

Spridd designes Bo.Nu.Då for ArkDes

Bostadskriser är inget nytt. Större delen av 1900-talet har präglats av återkommande perioder av brist på bostäder. Utställningen som formges av arkitektkontoret Spridd skildrar problem och lösningar på bostadskriser från 1917 till idag och vidare in i framtiden.

“Vi har använt oss av ett färdigt pelar-balk system för husbyggnad i trä som etablerar en tydlig ram för en väggstruktur av lätta tygväggar som synliggör kraften i byggandets elementära delar; skelettet och beklädnaden. Bostaden är det rum som ligger oss alla närmast och arkitekturen ska beröra både kropp och tanke”, Ola Broms Wessel och Klas Ruin ansvariga arkitekter på Spridd.

Utställning är kurerad av Dan Hallemar och redovisar i lager på lager ritningar, statistik, projektioner, modeller, fullskaleritningar, möbler och berättelser. 

Utställningsarkitekturen bildar ett flexibelt ramverk för kommande utställningar. Den stora rymden i det som var platsen för Pontus Hulténs legendariska, ikoniska utställningar på 60-talet, omvandlas till en sekvens av små och stora rum där besökaren kan ta del av olika sidor av det stora ämnesområdet; ArkDes får en ny rumslig struktur som knyter ihop museets olika delar.

Spridd har lång erfarenhet av utställningsformgivning med projekt för bl.a. Bonniers Konsthall, Polismuseet, Arbetets Museum och C-center i Norrköping och arbetar i dagsläget med den högaktuella frågan om utvecklingen av miljonprogrammets bostadsområden.


Läs mer om projektet Bo.Nu.Då
Välkommen på vernissage den 16 april kl. 14-16 på ArkDes!

The design of the process and space - Jubileee Park 2021

Göteborg växer vidare i Frihamnen och staden etablerar Jubileumsparken som blir stadens nya mötesplats där staden möter vattnet. Efter inledande projekt i parken tar Göteborgs Stad ytterligare ett steg. Nyligen gick staden ut med en internationell inbjudan till att lämna in anbud för att utveckla, gestalta Jubileumsparken.

Spridd tillsammans med Lovely landscape och Studio Elin Strand är ett av tre team som efter genomförd prekvalificering är inbjudna av Göteborgs Stad till uppdrag om gestaltning av process och rum i Jubileumsparken.

Utvärderingsgruppens motivering:
Spridd med bland andra Lovely landscape och Studio Elin Strand är ett team med stor erfarenhet av att arbeta nära befintliga och kommande miljöer, samt att koppla samman parkens innehåll och genomförandeprocesser. Med erfarenhet att arbeta med feministisk stadsplanering och sociala program har de möjlighet att öppna fortsatta processer. I anbudet prioriteras skapandet av en plats för hela staden I relation till det omkringliggande landskapet och bebyggelsen med särskild focus på parkens organisation och institution.

Läs mer om Jubileumsparken