Spridd starts a collaboration with Modulhem

Moshi Safdie, Habitat 67, Montreal

Moshi Safdie, Habitat 67, Montreal

Spridd och Modulhem har inlett ett långsiktigt samarbete med utveckling av ett nytt volym-modulsystem. Med utgångspunkt från en hög nivå av prefabrikation av den enskilda enheten utvecklar vi platsspecifika lösningar och formar den sociala infrastrukturen från lägenheten till grannskapet.