Fittja People´s Palace nominated for Årets bästa renoveringsprojekt

Det är med glädje vi kan offentliggöra att vårt projekt Fittja People’s Palace är ett av tre nominerade projekt till SABO-utmärkelsen ”Årets bästa renoveringsprojekt”.

Renoveringen omfattar en byggnad på Krögarvägen i Fittja med 72 lägenheter med stambyte, energiförbättrande åtgärder och förbättring av gemensamma ytor som genomförts med kvarboende. Avsikten är att utveckla en metod som ska kunna tillämpas på hela Fittja men även andra områden på sikt.

En nyckelfråga i samband med renoveringar är att väga åtgärderna mot hyreshöjningar för de som redan bor i området. Målsättningen är att bevara, återskapa och bygga vidare på det som var bra när området byggdes, laga det som behöver åtgärdas och tillföra kvalitéer som ökar tryggheten i hus och område. För Fittjas del handlar det även om att utveckla hela bostadsområdet och inte bara en renovering av husen.

Spridd och NCC i samarbete vann tävlingen Nordic Built Challenge 2013 och har därefter i ett partneringsamarbete med Botkyrkabyggen genomfört pilotprojektet på Krögarvägen. Vi känner oss stolta över vad vi har åstadkommit och nu återstår att se om juryn blir lika förtjusta i projektet som vi!

Årets bästa renoveringsprojekt!

Läs mer om projektet Fittja People’s Palace