Spridd are the Winners of St Pauls Architecture Competition

1.jpg

Spridd utses till vinnare av Stockholm Stadsmissions arkitekttävling för S:t Pauls kyrkans framtid med sitt bidrag "Två torg". Arbetet med att projektera och genomföra tävlingsbidraget kommer att inledas inom kort.

Juryns motivering
Förslaget "Två torg" hanterar koppling till staden, entrésituation, inre organisation samt rumsuppfattning på ett mycket övertygande sätt. Uppgiften att förmedla ett intryck av välkomnande och inkluderande har förslagsställarna lyckats lösa, såväl exteriört som interiört. Husets inre kvalitéer lyfts fram och förstärks liksom den öppna tillgängliga plats som skapas i Mariatorgets sydvästra hörn.
Förslaget uppvisar kompetens och lyhördhet mot staden och befintlig byggnad.

Läs mer om projektet St Paul