SPRIDD VINNER TRÄHUSTÄVLING FÖR REINHOLD GUSTAFSSON I ESKILSTUNA

1. Spridd Nyvaket.jpg

Med förslaget Sfinx utses Spridd till vinnare i bostadsutvecklaren Reinhold Gustafssons tävling om nya bostadshus i Munktellstaden, Eskilstuna.

Juryns motivering

“Sfinx är det förslag som vi tycker bäst relaterar till sin kontext, den historiska miljön. Man kan läsa av i fasad att det är ett nytt hus i området, samtidigt som det samspelar väl med övriga Munktellstaden. Man har på ett fint sätt arbetat in trä som en del av arkitekturen men lyckas ändå skapa en bra och gedigen tegelarkitektur.”

Tävlingsvinsten innebär att Spridd utökar sitt engagemang i Eskilstuna i en expansiv fas i stadens historia. Inom ramen för stadsläkningsprojektet arbetar kontoret på uppdrag av plankontoret med utbyggnadsplanen av 60-talsbebyggelsen i Årby Norra. Det är två väldigt olika områden. Munktellstaden från sekelskiftet 1900 och Årby Norra från miljonprogrammet är bägge resultatet av expansiva perioder i Eskilstunas historia där vår tids utmaning är att hitta lösningar för att integrera ny och befintlig bebyggelse till en ny helhet.

Hur kan ett uttryck, en skala och en materialitet som konstruerades i ett annat sammanhang transformeras till dagens stad och bostadsarkitektur? I gestaltningen av kvarteret Nyvaket manifesteras denna utmaning genom att ge byggnadselement i den omgivande industriarkitekturen ett tydligt eko i det samtida förslaget.

Huset innehåller tre olika bostadstyper som repeteras våningsvis. Dessa tre staplade lägenhetstyper med tydliga egna kvaliteter drar fördel av sina olika lägen mot gata, mot himmelen och i husets mitt. Inte minst ger lösningen med en mezzaninvåning på entréplanet en generös lägenhet även på markplan som har entréer från gatan.

Projektets förutsättning var att trä skulle användas som stommaterial. I projektet framhävs träet i indragna och utskjutande delar genom tegelytas sammanhållande yta. Det stora centrala balkongpartiet är helt byggt i trä som en träask vilandes i en fördjupning i tegelmuren med balkongfronter och sidostycken i massivträ. Trä används även i hanteringen av fönsterparti mot gata med utanpåliggande stående lameller som etablerar ett insynsskydd.

Ett tydligt signum för Munktellstaden är det vackra röda teglet. Det finns en tydlig historisk berättelse som följer med produktionen av det röda teglet som förslaget knyter an till, t ex i form av återbruk av tegel i utvalda delar av tegelmurar exteriört. Tillsammans med undervisning vid hantverksskolor kan projektet bjuda in till samarbete med studenter från yrkesskolor. Genom sittvänliga murar intill lägenhetsentréer, huvudentré, gårdsentré och cykelangöring tillför byggnaden på gatunivå en serie publika möbler som understödjer den sociala kontakten i kvarteret.

 

Läs mer om projektet Sfinx