Welcome Gustaf!

download.jpeg

Vi välkomnar Gustaf Assjer Tham till kontoret. Gustaf har efter avslutad arkitektutbildning från Konstakademins arkitekturskola i Köpenhamn arbetat som projekterande arkitekt i 5 år. Närmast kommer Gustaf från Andersson-Arfwedson arkitekter och innan dess Fidjeland Arkitektkontor med ett fokus på bostadsbyggande. Han har samlat stor erfarenhet inom projektering med flertalet uppförda bostadsprojekt i bland annat Sollentuna och Uppsala och även haft en aktiv roll i tidiga skeden i såväl stadsplanerings- som bostadsprojekt. Med Gustaf i den växande Spridd-familjen förstärker vi vår kunskap inom projektering och bostadsbyggande.

Välkommen Gustaf!