Renovering från insidan - Spridd på jakt efter miljonprogrammets DNA

NCC med Spridd som programarkitekt har vunnit upphandlingen för renovering av hela Botkyrkabyggens bestånd I Fittja. Området ska nu förnyas utifrån de boendes behov. Ramavtalet löper over 6-8 år och är ett av de större renoveringsavtal som hittills slutits om renovering och förnyelse inom Miljonprogrammet.

Allmännyttan står inför en stor renoveringsutmaning där hundratusentals lägenheter behöver renoveras över hela landet. Ramavtalet med Botkyrkabyggen omfattar upprustning av ett område med 1 300 lägenheter i Fittja, Botkyrka kommun.

Fittja ritades av arkitekterna Höjer och Ljungkvist och stod inflyttningsklart med egen tunnelbanestation 1972 i slänten ner mot Fittja äng och Mälaren. Projektet var för sin tid ett visningsexempel på ny byggnadsteknik med robusta och exklusiva materialval och nya flexibla lösningar för lägenheternas utformning.

Spridd och NCC har tagit fram nya metoder och analysverktyg som tex Miljonprogramsklockan som bryter ner frågeställningen i delar för att motverka efterfrågan på “stora lösningar”. Istället är det många mindre strategiska lösningar som sammantaget möjliggör en genomtänkt och ekonomisk renovering.

En nyckelfråga i samband med renoveringar är att väga åtgärderna mot effekten på hyran för de som redan bor i området. Målsättningen är att bevara och återskapa det som var bra när området byggdes, laga det som behöver åtgärdas och tillföra kvalitéer som ökar tryggheten I hus och område. För Fittjas del handlar det även om att utveckla hela bostadsområdet och inte bara en renovering av husen.

Spridd och NCC i samarbete vann tävlingen Nordic Built Challenge 2013 och har därefter i ett partnering-samarbete med Botkyrkabyggen genomfört pilotprojektet på Krögarvägen 2.

“Vi är väldigt glada över att samarbetet med Spridd nu fortsätter i Fittja. Tillsammans har vi genomfört pilotprojektet och nu ser vi fram emot att ta arbetet vidare med hela Botkyrkabyggens bestånd I Fittja” säger Madeleine Nobs, chef för Hållbar renovering på NCC.

 

Läs mer

NCC: Renovering för folket
Botkyrkabyggen: Renovering av Krögarvägen 2
Beyond construction: Renovera - mycket mer än tätskikt, skruvar och muttrar

Lär mer om projektet:
Fittja People's Palace