Spridd at The Gothenburgs City Triennale

1_Flygfoto   necklace_nyhet.jpg

Jubileumsprojektet Göteborgs Stadstriennal skapar öppna forum kring stadsutveckling med lokal och global inspiration. Göteborgs Stad samverkar 2016 med Bokmässan där en stor satsning på temat ”staden” är nytt för i år. 

På Göteborgs Stadstriennal 2016 kommer för första gången gestaltningsförslagen presenteras för den del av Jubileumsparken i Frihamnen som ska vara klar till 2021. På plats finns representanter för Spridd, Topotek1 och Atelier Le Balto som ingår i de tre konsultgrupperna som Göteborgs Stad har anlitat för uppdraget.

- Jubileumsparken 2021
torsdag 22 september 15:00, scen:Staden

Spridd + Lovely Landskap + Studio Elin Strand är ett av de tre internationella team som tom 2021 kommer att arbeta med gestaltning av process och rum i Jubileumsparken. Teamet presenterar och diskuterar förslaget ”Kretsloppsparken" på Göteborgs bokmässa torsdag 22 september 15:00.
Göteborg växer vidare i Frihamnen och staden etablerar Jubileumsparken som blir en ny mötesplats där staden möter vattnet. Processen betonar den gradvisa framväxten, där prototyper testas och där det slutgiltiga resultatet inte är givet.

Medverkande:       Ia Kjellsdotter och Anna Tidefelt, Jubileumsparkens parkråd
                              Klas Ruin, Spridd, Veronique Faucheur, Le Balto, Martin Rein-Cano, Topotek 1
Moderator:            Kristoffer Nilsson, processledare, Jubileumsparken


- Do it yourself
lördag 24 september10:00, scen:Staden

Byggemenskaper är ett sätt att bygga som börjar i medborgarnas egen vilja att driva bostadsprojekt. I en byggemenskap går människor ihop och planerar, låter bygga och använder ett hus. I boken Byggemenskaper - handbok om att bygga tillsammans spikar författarna upp ett manifest för vad byggemenskaper kan innebära för medborgare men också för staden.
Denna presentation är i samband med lansering av nya boken Byggemenskaper- handbok om att bygga tillsammans utgiven av Arkitektur förlag i samarbete med Spridd.

Medverkande:        Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborg, och Pernilla Ottosson,  
                               Byggemenskapledare Inobi
Moderator:             Ola Broms Wessel, Spridd redaktör för boken Byggemenskaper

Se program för Göteborgs Stadstriennal