Spridd at the Business Arena 2016

Framtidens bostadssamhälle
Föreläsare: Ola Broms Wessel, grundare, vd, arkitekt SAR/MSA

Socialt och grönt så klart men hur definierar vi egentligen en långsiktigt hållbar stad? Bostadsbehovet är skriande på alla nivåer på samhällsskalan och då vill man gärna skynda. Inget nytt miljonprogram skanderas dock av de flesta men hur tar man rätt beslut när byggtakten ändå förväntas nosa på nivåerna under 60- och 70-talet. Det finns också sociala utmaningar när gammalt och nytt ska stå sida vid sida och centrum och periferi länkas samman. Om vi för en stund bortser från frågor som hyresnivåer, reavinstskatter, markpriser med mera och i lite friare form utgår från ett Sverige där alla ska känna sig välkomna, hur ska vi resonera i planering och utformning av våra bostadsområden? Thomas Mores Utopia är trots namnet kanske inget att sträva efter, men hur skulle vår egen bostadsutopi kunna se ut?

Tema: Bostad
Moderator: Anna Bellman
Expertkommentator: Stefan Attefall, tidigare civil- och bostadsminister
Plats: Seminarium 3

Läs mer om Business arena STHLM 2016