PÅGÅENDE BYGGNATION I NORRKÖPING

Bostadshuset ”Väv” utpekades i november 2012 som vinnare i en markanvisningstävlingen arrangerad av Norrköpings kommun och tilldelades 2013 första pris i Architectural Review Future Project Award inom kategorin flerbostadshus. Huset byggs på en hörntomt i ett triangulärt stadskvarter i Norrköpings industrilandskap. Med sin utformning skapar huset ett torg i det täta stadslandskapet där tre gator möts.
Bygget är nu igång och stommen rest. 

Mer om projektet Väv Trehörningen