Nytt moskéuppdrag

Spridd har inlett arbetet med utveckling av ny moské för Bosnisk-islamiska församlingen. Församlingen äger idag fastigheten på Frodevägen 8 i Bromsten och vill utveckla den befintliga fastigheten i etapper.  

Arbetet planeras att ske stegvis där det omedelbara behovet av större lokaler löses genom tillfälliga byggnationer varefter planeringen av tillbyggnad och eventuell framtida påbyggnad inleds. Fastigheten på Frodevägen ligger väl tillgänglig från Ulvsundaleden intill en industrifastighet och det större villaområdet i Bromsten.

Uppdraget är Spridds andra moskéuppdrag och bägge ligger geografiskt på nära avstånd från varandra i nordvästra Stockholm och bägge har funnit möjliga platser på tomter intill större trafikleder.