Spridd designes Bo.Nu.Då for ArkDes

Bostadskriser är inget nytt. Större delen av 1900-talet har präglats av återkommande perioder av brist på bostäder. Utställningen som formges av arkitektkontoret Spridd skildrar problem och lösningar på bostadskriser från 1917 till idag och vidare in i framtiden.

“Vi har använt oss av ett färdigt pelar-balk system för husbyggnad i trä som etablerar en tydlig ram för en väggstruktur av lätta tygväggar som synliggör kraften i byggandets elementära delar; skelettet och beklädnaden. Bostaden är det rum som ligger oss alla närmast och arkitekturen ska beröra både kropp och tanke”, Ola Broms Wessel och Klas Ruin ansvariga arkitekter på Spridd.

Utställning är kurerad av Dan Hallemar och redovisar i lager på lager ritningar, statistik, projektioner, modeller, fullskaleritningar, möbler och berättelser. 

Utställningsarkitekturen bildar ett flexibelt ramverk för kommande utställningar. Den stora rymden i det som var platsen för Pontus Hulténs legendariska, ikoniska utställningar på 60-talet, omvandlas till en sekvens av små och stora rum där besökaren kan ta del av olika sidor av det stora ämnesområdet; ArkDes får en ny rumslig struktur som knyter ihop museets olika delar.

Spridd har lång erfarenhet av utställningsformgivning med projekt för bl.a. Bonniers Konsthall, Polismuseet, Arbetets Museum och C-center i Norrköping och arbetar i dagsläget med den högaktuella frågan om utvecklingen av miljonprogrammets bostadsområden.


Läs mer om projektet Bo.Nu.Då
Välkommen på vernissage den 16 april kl. 14-16 på ArkDes!