Welcome to the opening!

Spridd formger utställningen Bo. Nu. Då på ArkDes som öppnar 16 april

Bostadskriser är inget nytt. Större delen av 1900-talet har präglats av återkommande perioder av brist på bostäder. Utställningen skildrar problem och lösningar på bostadskriser från 1917 till idag och vidare in i framtiden. 

“Vi har använt oss av ett färdigt pelar-balk system för husbyggnad i trä som etablerar en tydlig ram för en väggstruktur av lätta tygväggar som synliggör kraften i byggandets elementära delar; skelettet och beklädnaden. Bostaden är det rum som ligger oss alla närmast och arkitekturen ska beröra både kropp och tanke”, Ola Broms Wessel och Klas Ruin ansvariga arkitekter på Spridd.

Utställning som är kurerad av Dan Hallemar redovisar i lager på lager ritningar, statistik, projektioner, modeller, fullskaleritningar, möbler och berättelser.

Titel: Bo.Nu.Då
Utställningsperid: 16 april 2016 – 8 jan 2017
Öppen invigning: 16 april kl 14-16
Curator: Dan Hallemar
Arkitekt: Spridd genom Ola Broms Wessel och Klas Ruin
Grafisk form: Futurniture genom Maria Lindroos
Producent ArkDes: Lena Landerberg
Publik chef ArkDes: Karin Åberg Waern