Tak över huvudet

Klas Ruin deltar i dialogen om (bo)stadsplanering för asylsökande Tak över huvudet med föreläsningen Nödbostäder Bo. Nu. Då. I den stora bostadsutställning som är under uppförande på Arkdes ingår olika former av nödbostäder och temporära bostäder som uppförts under 1900-talet. Vad kan vi dra för lärdomar av dessa tidigare erfarenheter? Spridd är utställningsarkitekter för Bo. Nu. Då. som öppnar i april.

Medverkande: Saadia Hussain, konstnär, Andreas Martin-Löf, AML arkitekter, Jelena Mijanovic, arkitekt CoDesign Research Studio, Max Zinnecker, KTH arkitektur och White arkitekter Stockholm, Sizar Failli, White arkitekter Göteborg,

Moderatorer: Anna Rex och Ylva Frid, Stockholms arkitektförening,

Se Nödbostäder Bo. Nu. Då. 

Se hela programmet Tak över huvudet