Welcome Astrid!

Vi välkomnar Astrid Linnér till kontoret! Astrid har i över 15 år jobbat i egen regi med scenografi för teater, film och konst som huvudsaklig inriktning och har lång erfarenhet av inredning, ljussättning och konstnärlig gestaltning på institutioner som tex Botkyrka konsthall och Södra Teatern. I perioder har även undervisning varit en viktig del av hennes verksamhet.

Astrid är en av de ansvariga utställningsarkitekterna bakom MegaMind, Tekniska museet i Stockholms stora satsning som öppnade hösten 2015 och är också arkitekt MSA med examen från KTH i Stockholm.
Med Astrid på kontoret har vi lyckats med vår målsättning att knyta fler idéstarka och erfarna personer till kontoret som kan axla ansvar i projekt som ofta ligger i marginalen mellan arkitektur och angränsande kulturfält. Astrids sociala kvalitéer och stora erfarenhet inom scenografi och konstnärlig gestaltning kommer stärka kontorets kompetens inom flera fält. 

Välkommen Astrid!