Vad kan en attefall?

IMG_4379.JPG

Den befintliga villan i tegel från 50-talet är placerad på en brant södersluttning med utsikt över Värtan. Utbyggnad av hus och tomt sker i tre etapper. Den första etappen är en mindre bostad (attefall) mot vägen som i sin gestaltning ansluter till huvudbyggnaden samt möjliggör en förstoring av tomten i söder med generösa stenlagda terrasser på byggnadens tak och nya stenlagda trappor i bergslandskapet. 

Mer om projektet Villa H