BOKRELEASE – BYGGEMENSKAPER

bygg_omslag.gif
Byggemenskaper_5-08_150dpi+OBW+11.jpg
Byggemenskaper_5-08_150dpi+OBW+26.jpg

Spridd + Arkitektur förlag är stolta att meddela att boken Byggemenskaper kommer att lanseras på Göteborgs bokmässa 2016, lördag 24 september 10:00. 

Event: Bokmässan Göteborg
Medverkande: Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborg, Pernilla Ottosson, Byggemenskapledare Inobi
Moderator: Ola Broms Wessel, redaktör för boken Byggemenskaper


Hur ska människor kunna få mer makt över utformningen av sitt boende och hur kan vi öka mångfalden av byggprojekt i staden? Byggemenskaper är ett svar på detta som kan ge både billigare, effektivare och miljösmartare boendealternativ. En byggemenskap är alltså en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad. Genom att vara med i en byggemenskap och delta i alla de processer som det inbegriper, får gruppen en ökad kunskap och engagemang i många av samhällsbyggets grundläggande frågor. Det här är något som skett på många håll i andra länder och blivit en naturlig del av stadsbyggandet, ett sätt att vara med och bygga ett drömboende inte bara till sig själv utan också till och tillsammans med andra.

I boken hörs röster som beskriver vad byggemenskaper kan innebära för enskilda medborgare men också för staden. Det ges även en historisk bakgrund och nutida exempel från föregångslandet Tyskland. Dessutom presenteras svenska projekt, till exempel: Urbana villor i Malmö, Kumlet på Brännö, ekobyn i Kärrtorp och kollektivhuset Färdknäppen på Södermalm i Stockholm.

Boken kommer att finnas i Malmö den 30 september på Stadsarkitektdagen och i Stockholm senare under hösten.


Byggemenskaper: Ola Broms Wessel och Hasse Hedstreöm (red.)
Språk: Svenska
Formgivare: Martin Frostner
Förlag: Arkitektur
ISBN: 978-91-86050-96-2